Beni Takip Edin
Arama Yap
Beni Takip Edin
Arama Yap
İhalenin Feshi Davası
ihalenin feshi davası

İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi davası icra yada izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) ihalelerinde ihale sonuçlandıktan sonra genellikle borçlu tarafından açılan davadır. İcra davası ile alakası olmayan, ihaleye dışarıdan katılanlar icradan ev aldım ihaleyi fesih davası açtılar gibi konularda internetten araştırma yapıyor. Kısa bir süre önce ihaleden aldığım bir gayrimenkul için ihalenin feshi davası açıldığında internette bilgi alabileceğim yeterli kaynak bulmakta zorlandım bu makaleyi aynı zorluğu yaşayan kişiler için yazıyorum. Bu ihalelere nasıl gireceğinizi öğrenmek için İcradan İhaleden Ev Almak Mantıklı Mı? başlıklı yazıma göz atabilirsiniz.

İhalenin Feshi Sebepleri Nelerdir?

İhalenin feshi sebepleri kanunda sınırlıdır. Dava dilekçesinde borçlu tarafın bir kaç sayfa hiç bir hukuki dayanağı olmayan bir sürü iddia attığını görebilirsiniz. Sizde cevap dilekçenizde aşağıda yazan maddelerin dışında bir iddia yazdığında ihalenin feshi sebeplerinin kanunda sınırlı olduğunu ve bu iddiasının ihalenin feshi sebeplerinden birisi olmadığını belirtin.

 • Gayrimenkulün satışına dair ilanın yayınlanmaması, usulsüz yayınlanması, hiç tebliğ edilmemesi yahut yanlış kişiye tebliğ edilmesi.
 • Dosya alacaklısı tarafından satışın süresinde istenmemesive bu sebeple de haczin yahut takibin düşmüş olması,
 • İlanın elektronik ortamda yapılmaması,
 • Gayrimenkulün satışına ilişkin ilan tarihi ile birinci satış tarihi arasında bir aydan az süre bulunması,
 • Hazırlanan kıymet takdir raporunun üzerinden 2 yıl geçmesi,
 • Kıymet takdirine ilişkin yapılan itirazın incelenmeksizin reddedilmesi, (Bu noktada kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyen kişilerin bu yola başvuramayacağını belirtmek gerekir)
 • İlanda gösterilen KDV oranının yanlış gösterilmesi,
 • İlanda ihaleye olan katılımı etkileyecek oranda yanlışlık bulunması (Örneğin 1200 m2 olan bir arazinin sehven 200 m2 olarak gösterilmesi)
 • Taşınmazın önemli niteliklerinin yazılmaması yahut yanlış yazılması (Örneğin gayrimenkulün yüzölçümünün yazılmaması yahut bulunduğu ada-parsel’in yanlış gösterilmesi)
 • İhalenin ilan edilen yer ve zamanda yapılmaması
 • Satış bedelinin kıymet takdirinde belirtilen değerin %50’sini karşılamaması,
 • İhalenin beyan edilen başlangıç saatinden önce başlaması bitiş süresinden önce sonlandırılması,
 • Elektronik ortamda verilen tekliflerin değerlendirmeye alınmaması,
 • İhaleye fesat karıştırılması : İhaleye diğer kişilerce girilmesinin engellenmesi yada anlaşmalı olarak fiyat vererek malın ederinin altında satılmasını sağlamak veya hile yapmak.İhalenin Feshi Davası Süresi

İhalenin Feshi Davası Süresi

İhalenin feshi davası süresi ihalenin yapıldığı günden itibaren 7 gündür. Bundan daha önemli konu İhalenin feshi davası ne kadar sürer? normalde talep tarihinden 20 gün sonra duruşma yapılması gerekir fakat pratikte böyle olmuyor benim duruşmam 2 ay sonra olmuştu. İhalenin feshi davası ortalama 1 yıl sürer, benimki 5 ay sürmüştü. Bu birazda sizin prosedürlere dikkat etmenize bağlıdır, ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar çabuk sonuçlanır.

İhalenin Feshi Satışı Durdurur Mu?

İhalenin Feshi Satışı Durdurur Mu?Maalesef ki evet. İhalenin feshi davası açıldığında satış durur fakat siz ihale bedelini – sadece teminatı değil paranın tamamını – ödemek zorundasınız. İhalenin feshi davası kabul edilirse ve ihale iptal olursa paranız size iade ediliyor, devletimiz ihale alıcısına bu konuda güven vermiyor. İhale iptal edilirse enfasyondan ötürü ciddi zarar edebilirsiniz, dava süresince paranızı dövize çeviremiyorsunuz ama ihale bedelinin nemalandırılmasını isteyebiliyorsunuz.

İhalenin Feshi Davasında İhale Bedelinin Nemalandırılması

İhalenin Feshi Davasında İhale Bedelinin Nemalandırılmasıİhalenin feshi davası süresince icra dairesinden ihale bedelinin nemalandırılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için icra dairesine dilekçe vermeniz gerekir, paranızın günün en iyi koşullarında nemalandırılması için dilekçeyi ona göre yazmanız gerekir, aksi taktirde paranız Vakıfbank’ta çok düşük faiz oranlarında nemalanabilir ve bunun sonucunda paranız değer kaybedebilir.

İcradan Alınan Evin Tahliyesi

İcradan alınan evlerde Bankadan aldığım evde oturan var, icradan ev aldım kiracı çıkmıyor veya icradan ev aldım ev sahibi çıkmıyor gibi sorunlar çıkmaktadır. Size ilk tavsiyem kiracı ile güzellikle konuşmanızdır, ben kendim öyle yapmıştım evin içindeki kiracı ile devam ettim. Aksi taktirde anlaşamazsanız İcra yoluyla tahliye yapabilmek için icra dairesinden tahliye emrinin düzenlenmesi gerekmektedir. 14.05.2022 güncelleme: kiracının eğer eski ev sahibi ile bağlantısı varsa yada sorunlu birisi gibi gözüküyorsa 1 ay içerisinde kiracının evi tahliye etmesi için ihtar çekmeniz gerekir, 6 ay sonrasında icra yoluyla tahliye edebilirsiniz. Yeni edindiğim tecrübem gayrimenkulde ikamet eden eski kiracıdan artık size hayır gelmeyeceğidir. 🙂

İhalenin Feshi Cevap Dilekçesi

İhalenin Feshi Cevap Dilekçesi

İhalenin feshi dava dilekçesine 14 gün içerisinde cevap vermeniz gerekiyor. Avukat ile çalışmak istemiyorsanız prosedüre hakim olmanız gerekir. Sizlere ilham olması açısından ihalenin feshi davası dilekçe örneği olarak kendi yazdığım cevap dilekçesini sizinle paylaşıyorum. Eğer ihalenin feshi dava dilekçesi örneğine ulaşmak istiyorsanız İhalenin Feshi Dava Dilekçe Örneği  makalesine bakabilirsiniz.İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
………..

DOSYA NO : 2021/.. Esas
CEVAP VEREN
(DAVALI) : HARUN UYSAL (TC:……….)
ADRES : ………………………….
DAVACI : …………………………
VEKİLİ : Av. ………………
ADRES : …………………………………..
KONU : Dava dilekçesine karşı cevabımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

İş bu davanın açıldığını 17.05.2021 tarihinde ………. İcra Müdürlüğünü telefonla aradığımda öğrendim.

Öncelikle dava müdahili QNB Finansbank A.Ş vekili Av. ……….. dava dilekçesine ilişkin gerekli cevabı vermiştir. Benimde eklemek istediklerim mevcuttur. Davacı tarafın iddialarını kabul etmiyorum ve aleyhimde olan beyanları ve talepleri reddediyorum. Davacı-ipotek sahibinin tüm iddiaları yersizdir. Dava dilekçesi hukuki dayanağı olmayan, satışa konu olan gayrimenkulden süreci uzatarak menfaat elde etme amacıyla kötü niyetli olarak hazırlanmıştır.

1) Dava süresince tarafımın zarara uğramaması için;

Yatırmış olduğum ihale bedelinin değer kaybetmemesi amacıyla günün en iyi koşullarında dava süresince nemalandırılmasını İİK 134.madde “İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur.” uyarınca davacının 05.05.2021 ihale tarihi ile dava süresince kira bedelinin (geciktirilmesi halinde faiziyle) icra dairesine yatırmasını ve ihale kesinleştiğinde tarafıma ödenmesini talep etmekteyim. (Ek-1 de muadili kiralık konut ilanı mevcuttur aylık kira bedelinin 900 TL olabileceği kanaatine varılmaktadır.)

2) Davacının dava dilekçesinde 5. ve 6. Paragraflarda belirttiği, ihaleye yeterli katılımın olmaması, malın değerinin altında satılması gibi iddialar da sebepsiz ve yersizdir. 05.05.2021 tarihinde ben dahil toplam 2 kişi ihaleye katılmıştır. Söylediklerimi 2019/.. Talimat icra dosyasındaki ihale tutanağı ispatlar. Davacının diğer tüm iddiaları gibi bu iddiasının da yersiz ve kötü niyetli olduğunun kanıtıdır. İhale usulüne göre tebliğ edilmiş ve yapılmıştır.

3) Davacının isteği olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafıma yüklenmesi -ki davacının belirttiği tüm iddialar asılsızda olsa 05.05.2021 ihale tarihinden önce olduğundan dolayı tarafımı ilgilendirmemektedir- istemini reddediyor, yargılama ve vekalet ücretininde davacı üzerinde bırakılmasını yüce mahkemenizden arz ve talep ediyorum.

4) İhalenin feshi sebepleri kanunda sınırlı şekilde sayılmış olup, davacının iddiaları bu sebeplerden olmadığı gibi soyut iddia dışına çıkamamıştır. Davacının iddiaları hukuki dayanaktan yoksun, kötü niyetli ve zorlama iddialar olup kabulü mümkün değildir.

Yukarıda ve davalı QNB Finansbank A.Ş vekili Av. ……….’ın dava dilekçesine verdiği cevapta arz ve izah edilen sebeplerle iş bu davanın reddi gerekmekle birlikte yargılama ve vekalet ücretininde davacı üzerinde bırakılmasını sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

HUKUKSAL NEDENLER : İİK , HMK vs. Yasal mevzuat.

DELİLLER :
………. İcra Dairesi Müd. 2019/…… E.,
………. İcra Dairesi Müd. 2019/.. TLM.,
UYAP sistemi sorguları,
İhale şartnamesi ilanı,
İhalenin yapıldığı salondaki resmî görevliler,
Ve her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP :
Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle;
Dayanaksız, haksız ve kötü niyetli açılan bu davanın REDDİNE,
Yargılama, harç ve vekalet ücretinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,
Taşınmaz kira ücretinin davacı tarafından dava süresince icra dairesine ÖDEMESİNE,
Karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla… 24.05.2021

Harun UYSAL
Davalı (İhale Alıcısı)

İhalenin Feshi Davası Avukatlık Ücreti

Genel olarak avukatlar yüzde üzerinden çalışmaktadır, ihalenin büyüklüğüne göre değişse de ortalama vekalet ücreti %5 oranında komisyondur. İhalenin feshi davasında avukatla çalışmak zorunlu değildir fakat tanıdığınız güvendiğiniz bir avukat varsa hak kaybına uğramamak için mutlaka çalışmanızı tavsiye ederim. Adana Avukat ve Adana icra Avukatı arıyorsanız bağlantıya tıklayarak hukuki yardım alabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki içerikler tamamen bilgi paylaşımı amaçlıdır, hukuki danışmanlık ihtiyacınızın olması durumunda avukatla çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. 

Makale Yazarı
Harun Uysal
Yorum Yap

Harun Uysal

24 yaşında bilişimci, yatırımcı, asosyal ve keyif adamı 🙂 Ufak şeylerle mutlu olabilen iyimser ve her durumun olumlu tarafından bakabilen birisi.

İnstagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .